Data Kontak Lembaga FTIP

BEM
Ketua: Muhammad Rizky Ramanda
email: bemftipunpad@gmail.com
Website : http://bemkema.ftip.unpad.ac.id/

BPM
Ketua: Heri
email: Bpmkemaftipunpad@gmail.com

HIMATETA UNPAD
Ketua: Chondro Djati Prasetio
email: Unpadhmjtmip@gmail.com
Website : http://himateta.ftip.unpad.ac.id/

HIMATIPAN UNPAD
Ketua: Ade Ismail
email: Himatipan@gmail.com
Website : http://himatipan.ftip.unpad.ac.id/

HIMATEIN UNPAD
Ketua: Rafli Andrianto T.
email: raflitrilaksono@gmail.com

KAMI MUSLIM FTIP
Ketua: M. Indra Sanudin
email: kamusftip2016@gmail.com